Polityka prywatności serwisu https://pankobido.pl/. 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników korzystających z serwisu https://pankobido.pl/.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Witold Pyrkosz Możliwości, z siedzibą przy ul. Kruczej 13/18,  00-548 w Warszawie, NIP: 1230662372 Regon: 015729761. 
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie               i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach,            w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 
 5. Administrator pozyskuje i przetwarza dane osobowe
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacji
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Administrator zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
 7. Pozyskane dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 8. Użytkownik udostępniający swoje dane ma prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
 9. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt: pankobido@gmail.com.