POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES SERWISU PANKOBIDO.PL

Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”.

Kim jesteśmy

Właścicielem serwisu https://pankobido.pl oraz administratorem danych osobowych jest STMT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Marysieńki 20/2, 02-954 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000945666, o numerze NIP 9512532992.
Adres naszej strony internetowej to: https://pankobido.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1. obsługi Twojego zapisu na zabieg (masaż) – w szczególności w zakresie obejmującym kontakt w celu ustalenia szczegółów zabiegu, np. jego terminu lub przeciwwskazań, a także w celu realizacji zabiegu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. obsługi Twojego zapisu na szkolenie oraz organizacji szkolenia w wybranym przez Ciebie zakresie, w tym także w celu organizacji szkolenia oraz wystawienia dokumentu potwierdzającego Twój udział w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3. obsługi złożonego przez Ciebie zamówienia na produkty oferowane w naszym sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4. wysyłki newslettera – jeżeli dokonasz zapisu na tę usługę (art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
5. procesu rekrutacji – jeżeli chcesz z nami pracować i prześlesz nam swoją aplikację (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO (dot. kandydatów na pracowników) lub art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (dot. kandydatów na współpracowników);
6. realizacji obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
7. realizacji naszych innych prawnie usprawiedliwionych celów takich jak zapewnianie wysokiej jakości obsługi klientów, analityka pozwalająca m.in. na optymalizację naszych usług czy marketing produktów i usług własnych. Marketing bezpośredni naszych produktów i usług może obejmować także profilowanie w celu dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jakie dane osobowe przetwarzamy:
Przetwarzamy następujące Twoje dane:
1. dane zwykłe – imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres, adres e-mail);
2. dane szczególnej kategorii w rozumieniu RODO (dane o stanie zdrowia obejmujące dane o przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu) – jeżeli powierzysz nam je w związku z realizacją przez nas usługi.
Wszystkie dane, które nam powierzyłeś, chronimy przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych (w tym RODO), innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz dobrymi praktykami.
Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie Twoich danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do Twoich danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania poufności tych danych.

Skąd pozyskujemy dane
Wszystkie dane otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Komu możemy przekazywać Twoje dane osobowe
Twoje dane osobowe będziemy przekazywać wyłącznie:
1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami, w szczególności naszym współpracownikom wykonującym zabiegi lub prowadzącym szkolenia;
2. podmiotom, które świadczą nam usługi z zakresu obsługi księgowej i rachunkowej; podmiotom świadczącym usługi IT lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie naszej strony internetowej; podmiotom prowadzącym dla nas obsługę w obszarze HR oraz marketingu;
3. podmiotom pośredniczącym w płatnościach elektronicznych oraz podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie Ci zamówionych produktów;
4. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe
Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów podatkowych i księgowych.
W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przestaniemy wcześniej przetwarzać dane, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych i takie żądanie będzie Ci już przysługiwać.
W przypadkach, w których Twoje dane przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, będziemy przechowywać Twoje dane do czasu jej wycofania.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Ci prawo do:
1. uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych;
2. żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
4. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie 6 ust. 1 lit. f), ze względu na szczególną sytuację, przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania;
5. cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, cofnięcie takie nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych, które zaistniało przed cofnięciem zgody;
6. przenoszenia danych osobowych;
7. złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

Realizacja Twoich praw
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się bezpośrednio z nami, jako administratorem Twoich danych pod adresem: kontakt@pankobido.pl

Przekazywanie danych do Państw Trzecich
Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, możemy zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pana/Pani danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na których terytorium będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

Obowiązek podania danych
Co do zasady podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie wyrazisz zgody na podanie danych osobowych, nie będziemy mogli obsłużyć Twojego zgłoszenia lub zamówienia.

Cookies
Używając serwisu pankobido.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (ciasteczek) zgodnie z zasadami określonymi w tym akapicie. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, powinieneś zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania z naszej strony.

Cookies to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym (takim jak np. komputer, telefon lub tablet) podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki cookies zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie do pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator  przeglądarki, ew. unikalny numer tworzony na potrzeby sesji Użytkownika. Pliki cookies są bezpieczne i nie wpływają niekorzystnie na działanie urządzenia, na którym są umieszczane. Ich umieszczenie nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji urządzenia ani w oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.

Podstawowym celem używania przez nasz serwis plików cookies jest dostosowanie zawartości naszego serwisu internetowego do preferencji naszych użytkowników. Pliki cookies pozwalają również zbierać anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony, co pomaga nam ulepszać zakres informacji oraz sposób jej wyświetlania. Zgodnie z przepisami prawa zamieszczamy pliki cookies związane z analizą danych i pliki cookies marketingowe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w informacji o plikach cookies, która pojawia się na naszej stronie internetowej
sposób automatyczny żadnych innych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies w określonych okoliczności mogą zawierać dane osobowe, niemniej jednak co do zasady nie identyfikujemy tożsamości naszych użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w zainstalowanych plikach cookies. Informacje te są przechowywane w formie anonimowej.

Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania cookies, dzięki którym można blokować ich zapisywanie oraz usuwać je z urządzenia końcowego (komputera, telefonu, tabletu). Możesz również ustawić tryb informowania Cię, że strona internetowa chce zapisać plik cookies na Twoim urządzeniu. Instrukcje jak dokonać zmian ustawień dotyczących przechowania plików cookies za pomocą przeglądarki znajdziesz  na stronach dostawców poszczególnych przeglądarek internetowych. Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na działanie naszego serwisu. Oznacza to, że w przypadku zablokowania wszystkich plików cookies niektóre części serwisu mogą działać nieprawidłowo.

Korzystając z naszej strony internetowej, możesz otrzymać pliki cookies współpracujących podmiotów trzecich, np. Google, Facebook lub podmioty realizujące dla nas kampanie reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach tych podmiotów.

Pliki cookies, z których obecnie korzysta nasz serwis, są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w ich parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Zmiany Polityki
Mamy prawo do zmiany warunków przetwarzania danych osobowych. W przypadku istotnych zmian powiadomimy o nich z wyprzedzeniem co najmniej 1 (jednego) miesiąca za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, zanim istotne zmiany wejdą w życie.